Goliaf (2022)

/Posted by: Yerlan Tanayev
Director: Adilkhan Yerzhanov Cinematographer: Aydar...

Bratya (2022)

/Posted by: Yerlan Tanayev
Director: Darkhan Tulegenov Cinematographer: Sherkhan Tansykbayev Production: GOLDEN MAN...

Waltz

,
/Posted by: Yerlan Tanayev
Director - Lado Kvataniya Cinematographer - Andrey Krauzov,...

ASSAULT

/Posted by: Yerlan Tanayev
Director - Adilkhan Yerzhanov Director of Photography -...
yellow cat

Yellow Cat

/Posted by: Yerlan Tanayev
Director -  Adilkhan Yerzhanov Director of photography -...